Gốc > Mục:Tin tức- sự kiện >
title:Thông tư 59/2012...
date:08-01-2013
sender:Lê Thê

Ngày 28/12/2012, Bộ GD & ĐT ban hành Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT , ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Thông tư này thay thế Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2013.